Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

ΠαράνοιαΚανω τον εαυτό μου στον εαυτό μου ποιο δυςκολο για να με δυσκολεύω ..